Skip Navigation LinksAnasayfa > Makaleler > Faydalı Bilgiler

BİLGİLENDİRME YAZILARI

ANGIN/2017-1

2017 YILI İÇİN TUTAR VE HADLERDE DEĞİŞİKLİKLER

1- KİRA GELİRİ İSTİSNASI

Konut kirası gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2017 yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900,00 TL. olmuştur.(GVK. mad. 21 )

2- ÇALIŞANLARA VERİLEN YEMEK BEDELİ İLE İLGİLİ İSTİSNA

Çalışanlara işyeri dışında verilen yemek ücretlerinde istisna tutarı 2017 yılı için 14,00 TL. olmuştur. (GVK. 23/8). Yemek İş yerinde hazırlanıyorsa böyle bir sınır yoktur.

3- DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA

2017 yılı gelirlerine uygulanmak üzere değer artış kazancı istisnası 11.000,00 TL. dir. (GVK.Mük.80) (Değişmedi)

4- ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA

2017 yılı gelirlerine uygulanmak üzere arızi kazanç istisnası 24.000,00 TL. dir.(GVK. 82)(Değişmedi)

5- GELİR VERGİSİ TARİFESİ (GVK 103)

2017 yılı gelirleri için uygulanmak üzere;

- 13.000,00 TL. ye kadar % 15

- 30.000,00 TL.’nin 13.000,00 TL. si için 1.950,00 TL, fazlası için %20

- 70.000,00 TL.’nin 30.000,00 TL. si için 5.350,00 TL, fazlası için %27 (ücret gelirlerinde 110.000,00 TL’nin 30.000,00 TL.’si için 5.350,00 TL. fazlası %27)

- 70.000,00 TL.’den fazla gelir varsa ;

70.000,00 TL. için 16.150,00 TL. , fazlası için % 35

(Ücret gelirlerinde 110.000,00 TL.’den fazla gelir varsa 110.000,00 TL. için 26.950,00 TL. fazlası için %35)

6- FATURA DÜZENLEME HADDİ

Fatura düzenleme sınırı 900,00 TL. dir. (VUK. 232 )(Değişmedi)

7- DEMİRBAŞLARDA DOĞRUDAN GİDER YAZMA SINIRI

900,00 TL’nin altındaki demirbaşlar amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılabilir.(VUK. mad. 313) (Değişmedi)

8- I. DERECE USULSÜZLÜK CEZASI

Sermaye şirketleri için 130,00 TL. Diğer birinci sınıf tüccarlar ve Serbest Meslek erbabı için 80,00 TL. (VUK. Mad. 352)

9- BAZI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (VUK mad. 353)

a- Fatura

Gider Pusulası

Müstahsil makbuzu

S.Meslek Makbuzu

Vermemek ve almamanın cezası 210,00 TL.(Değişmedi)

Bir yıl içinde her tür belge için en fazla 110.000,00 TL. ceza kesilebilir.

b- Perakende Satış Fişi

Yazar Kasa Fişi

Giriş Bileti

Yolcu taşıma bileti

Sevk irsaliyesi

Taşıma irsaliyesi

Yolcu listesi

Günlük Müşteri Listesi

Düzenlememe kullanmama, bulundurmama cezası 210,00 TL.(Değişmedi)

Bu belgelerden herhangi birine ilişkin 1 tespitte en çok 11.000,00 TL., 1 yılda en çok 110.000,00 TL ceza uygulanır.

c- Tutulma ve kayıt zorunluluğu getirilen defterlerin

Bulundurulmaması, günügününe kayıt yapılmaması, ibraz edilmemesinin cezası 210,00 TL

d- Vergi levhası alma ve bulundurma zorunluluğuna uyulmamasının cezası 210,00 TL

e- Muhasebe standartlarına ,tek düzen hesap planınamali tablo usul ve esaslarına

Uyulmamasının cezası 5.000,00 TL

f- İstenen Bilgileri Vermemek-Defter-Belge ibraz etmemek ve elektronik ortam da beyanname vermemenin cezası 1.400,00 TL. (Elektronik ortamda beyanname vermemenin cezası 30 günlük ek sürede verilirse onda bir oranında uygulanır.)

10- İNDİRİMLİ ORANLI İŞLEMLERDE ALT SINIR

İndirimli oranlı satışları olan mükelleflerde (%1 ve % 8’li ) yüklenilen ve iadesi istenebilecek KDV’nin 2017 yılı için 21.400,00 TL’sinin iadesi istenmeyecektir.

11- YENİDEN DEĞERLEME ORANI

2016 yılı yeniden değerleme oranı % 3,83’ dür.

12- TEVSİK ZORUNLULUĞU HADDİ

01.01.2017’ den başlayarak yapılan işlemlerde tevsik zorunluluğu haddi 7.000,00 TL dir.(Değişmedi)

13- YMM TAM TASDİK HADDİ

YMM ile Tam Tasdik sözleşmesi yapmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu konunun düzenlendiği ilk tebliğlerden başlayarak belirlenen hadlerin yeniden değerleme oranı kadar her yıl arttırılması sonucunda 2017 yılı için 13.994,00 TL net satış toplamını geçen firmaların tam tasdik yaptırması beklenebilir.

14- ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)

- Bekarlarda 133,31 TL

- Çocuksuz ve eşi çalışmayanlarda 159,98 TL

- Çocuksuz ve eşi çalışanlarda 133,31 TL

- 1 çocuklu ve eşi çalışmayanlarda 179,97 TL

- 1 çocuklu ve eşi çalışanlarda 153,31 TL

- 2 çocuklu ve eşi çalışmayanlarda 199,97 TL

- 2 çocuklu ve eşi çalışanlarda 173,31 TL

(Daha fazla çocuk sahibi olanlarda rakam değişmektedir. Yalnızca 2 çocukluya kadar olanlar yazımıza dahil edilmiştir.)

15- KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI

2017 yılındaki kıdem tazminatı tavanını oluşturan tutar 4.426,16 TL.’dir.

16- GECİKME FAİZİ

Aylık 1,40.

17- e-FATURA KAPSAMI

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden mal ve yolcu beraberi eşya ihracatı faturası düzenleyecek olanlar bu faturalarını 01.07.2017’den başlayarak e-fatura olarak düzenlerler.(475 nol VUK Genel Tebliğ)

18- SAT- KİRALA- GERİ AL İŞLEMİNDE KAPSAM GENİŞLEDİ

Sat-Kirala-Geri Al işlemi KDVK 17/4 uyarınca KDV’den istisnadır. Ancak bu işlem kapsamında daha önce yalnızca taşınmazlar varken 09.08.2016’dan sonra kapsamdaki sözleşmeler uyarınca yapılacak taşınır devirlerinde de istisna uygulanacaktır.

19- GÜBRE-GÜBRELERİN İÇERİĞİNDEKİ HAMMADDELER VE YEM SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI

Bu istisna 2016 başında getirilmiş olmakla beraber uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yıl sonunda açıklanmıştır. Buna göre bu satışlardan doğan mahsuben iadelerde vergi incelemesi veya YMM raporu aranmaz. Ancak iade talebi nakit 5.000,00 TL.’yi aşarsa YMM raporu gerekir. Ayrıntısı I. nolu KDV uygulama genel tebliğinde bulunmaktadır.